Laserskärmaskiner och laserskärare

mar 17, 2023 | Nyheter

En laserskärmaskin eller laserskärare används för att skära en plåt eller ett rör för olika användningsområden. Bearbetningsmetoden att skära med laser kallas för laserskärning och är vanlig inom tillverkningsindustrin.

Olika sorters laserskärmaskiner

Nedan följer tre olika typer av laserskärmaskiner, de för rörliga material, flygoptik och maskiner med hybridkonfiguration.

Laserskärmaskin – rörliga material

Denna konfiguration av laserskärmaskiner används vid rörligt material där laserstrålen förblir stationär medan materialet förflyttas automatiskt med en rörlig yta placerad under lasern. En av fördelarna med att använda denna typ av maskinkonfiguration är att laserns öppning och materialets yta hålls isär på ett konstant avstånd. Den laserskärare är det långsammaste typen av maskin och har mindre optik än de andra typerna av laserskärmaskiner.

Laserskärmaskin – flygoptik

Denna konfiguration av laserskärmaskiner använder en rörlig laserstråle där materialet är fast. Längden på laserstrålen ändras kontinuerligt för att laserhuvudet rör sig konstant. Genom att justera optiken eller med olika verktygs hjälp kan man dock hålla konstant avstånd mellan materialet och laserstrålen. Denna typ av laserskärmaskin med flygande optik är den snabbaste alternativet vid laserskärning och har kortast tid för färdigställande av materialet, då lasern kan röra sig längs exempelvis plåtens x-axlar och y-axlar.

Laserskärmaskin med hybridkonfiguration

Denna variant av laserskärmaskiner är en kombination av konfigurationerna från laserskärmaskinerna – rörligt material och flygoptikmaskiner. I laserkärare med hybridkonfiguration förflyttar sig laserhuvudet längs y-axeln medan bordet förflyttar sig längs x-axeln. Fördelarna med denna konfiguration är leder till att mer konstant laserström än flygoptik samtidigt som den har mindre förlust i effekt och är mer energieffektiv än laserskärare med flygoptik.

Laserskärmaskin E3015 ECO Plus.

Laserskärmaskin E3015 ECO Plus.

Olika typer av lasrar

Laserskärmaskiner använder framför allt tre olika typer av lasrar:

Neodymlaser

Denna laser används vid laserskärning där hög energi krävs.

Nd-YAG-laser

Denna laser används främst vid trimning, borrning och gravering med hög energiåtgång.

CO2-lasern

Denna laser är lämplig att använda vid skärning, borrning och gravering av olika material bland annat rostfritt stål, titan, plast och tyg, och finns i många olika varianter beroende på användningsområde inom industrin.

Laserskärning

Vid laserskärning används en laser med hög effekt (högeffektslaser) som riktas genom optik och CNC. Under processen för mönstret som skall skäras i materialet med lasern följs en cnc eller g-kod via ett rörelsekontrollsystem.

Hur fungerar laserskärning?

Laserskärning använder en högeffektlaser som riktas genom optik och datornumerisk kontroll (CNC) för att rikta strålen eller materialet. Vanligtvis använder processen ett rörelsekontrollsystem för att följa en CNC- eller G-kod för mönstret som ska skäras på materialet. En laserstråle med precision bränner eller smälter önskat mönster eller form med ytbehandlad perfekt kant.

Inuti en sluten behållare med lampor eller genom elektriska urladdningar sker en stimulering som skapar laserstrålen. Via en partiell spegel förstärks lasern internt tills tillräckligt med energi skapas för att skapa en ström av koherent monokromatiskt ljus.

Fokus på arbetsområdet skapas av speglar eller fiberoptik som riktar laserstrålen genom en lins som intensifierar den.

En laserstråle är på sin smalaste punkt vanligtvis under 0,32 mm i diameter, och har möjlighet att skära bredder ner till 0,10 mm beroende på materialets tjocklek.

Om skärningen med laser behöver starta någon annanstans än vid materialets kant, används en process för håltagning, varvid en pulsad laser med hög effekt skapar ett hål i materialet. Med denna utgångspunkt startar sedan laserskärningen för önskat mönster eller form.