En kort användarguide för laserskärmaskiner

nov 30, 2023 | Guider

Laserskärmaskiner har blivit alltmer populära inom olika branscher för att skära eller gravera material på ett mer effektivt och exakt sätt. Men om du är ny på laserskärmaskiner kan det vara överväldigande att förstå både tekniken och hur man använder maskinen korrekt.
I denna korta användarguide kommer vi att klargöra saker som är bra att veta, hur man använder en laserskärmaskin, inklusive hur man förbereder och väljer material, programmerar, justerar och övervakar maskinen.

Förberedelse av material

Att förbereda materialet är en kritisk inledande fas. Det innefattar inte bara valet av lämpligt material utan också att säkerställa dess renhet och korrekta form och storlek. Före skärningen är det viktigt att avlägsna eventuella föroreningar eller ojämnheter från materialet för att säkerställa en jämn och exakt skärning. Det är också nödvändigt att kontrollera att materialet är korrekt placerat på skärbädden och ordentligt fastsatt för att förhindra rörelse under skärningen.

Vanliga material som är lämpliga att skära med en laserskärmaskin:

  • Metall
  • Trä
  • Gummi
  • Plast
  • Glas
  • Keramik

Användning av CAD-program för programmering

Programmeringen av laserskärmaskinen sker vanligtvis via datorstödda CAD-program. Här skapas en 2D-modell eller 3D-modell av den önskade delen som ska skäras. Genom detta program genereras G-koden som innehåller specifika instruktioner för maskinen. Detta inkluderar information om rörelsebanor för laserstrålen, dess intensitet, hastighet och andra nödvändiga parametrar för skärningen.

Vanliga CAD-program som används är: AutoCAD, Catia, Solidworks och Fusion 360.

Laddning av G-kod och maskininställningar

Efter att G-koden har skapats laddas den in i laserskärmaskinens kontrollsystem. Här ställs maskinens parametrar in, såsom laserstrålens intensitet, hastighet, skärhuvudets positionering och eventuella andra specifika inställningar beroende på det aktuella materialet och skärningsbehovet.

Skärprocessen

När inställningarna är klara och operatören har dubbelkollat allt, startas skärprocessen. Laserstrålen följer de förprogrammerade banorna enligt G-koden och fokuseras på materialet. Värmen som genereras av strålen smälter eller förångar materialet, vilket resulterar i en skärning.

Övervakning och justering

Under skärningen övervakar operatören processen för att säkerställa att skärningen är precis och överensstämmer med önskade specifikationer. Vid behov kan operatören justera parametrar såsom strålens intensitet, hastighet eller skärhuvudets position för att kontrollera skärningen och dess egenskaper.

Slutlig inspektion och kvalitetskontroll

Efter att skärningen är klar inspekteras den resulterande delen för att kontrollera att den uppfyller alla specificerade krav och kvalitetsstandarder. Om det behövs, görs justeringar i parametrarna och skärprocessen upprepas tills önskat resultat uppnås.

Laserskärmaskiner är kraftfulla verktyg som kräver både teknisk kompetens och noggrannhet. Genom att förstå materialens egenskaper, välja lämpliga inställningar och noggrant övervaka skärprocessen kan operatörer skapa högkvalitativa delar med hög precision. Det är också viktigt att följa säkerhetsföreskrifterna och ha rätt utbildning för att arbeta med laserskärmaskiner.